İnsan Kaynakları

Edebali Koleji, insan kaynaklarının performansını artırmak için, gereksinimler doğrultusunda eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yer vermektedir. Sunulan hizmetin kalitesi; işe alımdan başlayarak oryantasyon eğitimleri, bilinçlendirme ve diğer bilgi ve beceri geliştirme eğitimlerinin verilmesi ile güvence altına alınmaktadır. Eğitim geliştirme gereksinimleri büyük ölçüde çalışanların yetkinlikleri de dikkate alınarak kurum genelinde belirlenen hedeflerden türetilmektedir.

Oryantasyon Eğitimleri

Oryantasyon eğitimleri Edebali Koleji’nde iki aşama halinde yapılır. Birinci aşamada; okullarımıza yeni başlayan öğretmenlere kurumun genel işleyişi hakkında ve atanacakları görevin sorumlulukları ile ilgili bilgilerin aktarıldığı eğitimler yer alır. Bu eğitimler kurumumuzda uygulanan veya uygulama aşamasında olan sistemlerin yeni öğretmenlere tanıtılması niteliğindedir. İkinci aşama ise okullarımızda çalışmakta olan öğretmenlere bilgilerini tazelemeye ve güncelleştirmeye yönelik olarak verilen eğitimleri kapsar. Bu eğitimler sayesinde çalışanlara ortak hareket edebilme olanağı verilir.

Bilgi /Beceri Geliştirme Eğitimleri

Edebali Koleji bilgi/beceri geliştirme eğitimleri okullarımızda uygulanan eğitim-öğretim programları doğrultusunda gerçekleşir ve öğretmenlerimizin
gereksinimleri göz önüne alınarak belirlenir. Bu eğitimler, kurum içi ve dışı olmak üzere öğretmenlerin çalışma ve üretme performanslarını artırmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenir. Kurum içi eğitimlerde konularında uzman akademisyenlerin katılımlarıyla hedef geliştirme ve uygulama alanlarında destek verilir. Kurum dışı eğitimler çeşitli organizasyonlar tarafından düzlenen ve fikir alışverişinde bulunulabilecek çeşitli ortamlara öğretmenlerimizin atılımıyla gerçekleşir. Bu katılımlar sonucu elde edilen bilgiler kurum içi  paylaşım toplantılarıyla tüm öğretmenlere iletilir.

Deneyim Paylaşım Oturumları

Öğretmenlerimizin kendi ürettikleri ya da uyguladıkları teknikleri meslektaşları ile paylaşması amacıyla düzenlenen paylaşım toplantıları akademik yıl içerisinde belli aralıklarla düzenlenir.