EĞİTİM ÖĞRETİM

Eğitim & Öğretim

Önceliğimiz çocuklarda ilgi ve merakı uyandırmak, etkinliğe motive etmek.
Eğitim-Öğretim Yaklaşımımız:

 • Hayatın içinden konu, soru veya problemle baş etme veya bilgi
  edinerek
 • Çocuğun aktif olduğu
 •  Neden-Sonuç ilişkisi kurarak
 • Bölgesel-Kültürel farklılıkları gözeterek
 •  Keşfetmelerine fırsat vererek
 •  Sosyal iletişim becerilerini geliştirerek
 •  Bireysel farklılık ve buna bağlı olarak güçlü yönlerini ortaya koymaları
  için fırsat vererek
 •  Özgün öğrenmelerini sağlamak.

Eğitim Çalışmalarımız:

Anaokulumuzda donanımlı ilgi atölyelerinden ve materyallerle
zenginleştirilmiş sınıflarımızda; Ana dil, Fen-Doğa (hobi bahçeleri) ve
Matematik, Mental Aritmetik, Robotik Kodlama/oyun geliştirme/animasyon, Eğitici oyun, Drama, Dans, Jimnastik, Dikkat ve Algı Çalışmaları,Proje çalışmaları, Müzik, Ritim ve Orff, Ses eğitimi, Okuma-Yazmaya hazırlık çalışmaları ve Yabancı Dil çalışmaları yapılmaktadır.Alanında uzman öğretmenler tarafından donanımlı sınıf ve atölyelerde yapılmaktadır. Anaokulu öğrencilerimiz haftalık programları doğrultusunda düzenli olarak Müzik, Drama, Jimnastik, Müzik, Dans, Yabancı Dil Eğitimi(İngilizce-İspanyolca) ve Mental Aritmetik, Robotik Kodlama/oyun geliştirme/animasyon , eğitimlerine katılırlar. Bunun yanı sıra günlük programlarında yer alan ana dil etkinliklerini yaparken zengin kitap, dergi seçenekleriyle donanımlı kütüphaneden, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yaparken matematik ve kavram materyalleri ve akıl oyunları ile donanımlı matematik odamızdan, Dans, Müzik, Jimnastik etkinliklerini yaparken çok amaçlı salonumuzdan, deney çalışmalarını yaparken ise zengin fen-doğa materyalleriyle donanımlı fen laboratuvarından ve ekim alanlarından (hobi bahçeleri) faydalanmaktadırlar.