Butik Okul Nedir?

Kalabalık okulların aksine butik olarak planlanan, bu özelliğiyle her öğrencisiyle birebir ilgilenebilen, okul öğrenci iletişiminin çok daha kuvvetli olduğu, aile yapısındaki bir okul demektir.Aileler okul seçerken birçok tür ve özellikte okulla karşılaşmaktadır. Bazı okullar kampus içerisinde çok kalabalık yapıda ve bir markanın zinciri şeklinde iken, bazı okullarsa daha lokal konumlanıp bünyelerinde az sayıda öğrenci barındırırlar. Genel olarak ailelerin okuldan beklentileri; akademik başarı, sosyalleşme, bireysel özelliklerin keşfedilip, geliştirilmesi gibi hususlardan oluşmaktadır. Günümüzde aileler çocuklarının büyük ve kalabalık okullarda keşfedilmesini beklemek istemiyorlar. Bu nedenle daha butik okullara yöneliyorlar.

Butik okulun yararlarına değinmek gerekirse;Her öğrencinin öğrenme düzeyi ve öğrenmesi için ayrılması gereken süre farklıdır. Kalabalık sınıflarda zaman yönetimi yapmak zordur. Az öğrencinin bulunduğu butik okul sınıflarında öğrenci başına düşen zaman artacağı için öğrenimin kalitesi ve verimliliği artar. Butik okullarda öğrenci sayısının az olmasının getirdiği avantajlardan biri de öğrenci takibinin kolay yapılabilmesidir yani öğrencilere çok kolay ulaşılmasıdır. Yapılan değerlendirmeler ayrıntılı bir şekilde incelenir ve öğrencilerin eksikleri tam olarak belirlenir. Daha sonra da o eksik konulara uygun çalışma programları düzenlenir. Öğrencilerin tüm özellikleri daha kolay keşfedilebilir. Öğrenciler kendilerini kalabalık ortamlara nazaran daha iyi ifade edip, özgüvenli bireyler olarak yetişebilirler. Aynı zamanda öğrenci, okul ve aile işbirliği daha güçlü kurulur ve aileler de eğitimin değerli bir parçası olarak hizmete katılırlar.

Butik Okulun Öğrenciye Sağlayacağı Avantajlar Nelerdir?

  • Sınıflar kalabalık olmadığı için öğretmenler her öğrenciyi çok iyi tanırlar ve ona göre ders anlatırlar.
  • Öğrenci başına düşen zaman daha fazla olacağından, derslerdeki öğrenimin kalitesi ve verimliliği artar. Bireysel eğitim çok daha fazladır. Bu da öğrenci başarısını arttırır.
  • Öğrenci bireysel eğitim fırsatını okulda bulabildiği için ekstra özel ders almasına gerek kalmaz.
  • Okuldaki öğrenci sayısı az olduğundan, öğrenci takibi çok daha iyi yapılabilir.

EĞİTİM ÖĞRETİMİN TEMELLERİNİ SEVGİ DOLU, GÜVENİLİR BİR ORTAMDA
ATIYORUZ.

İlkokulumuzda; Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak, Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Eğitim Programındaki kazanımlar doğrultusunda eğitim gerçekleştirilir. İlkokul müfredatımız uzman sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanıp takip edilmekte olup, ders içinde uygulanan yöntem ve teknikler bu amaca uygun şekilde seçilmektedir. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı temel felsefemizdir. Amacımız yaratıcı düşünen, bilgili, ilkeli, öğrendiklerini pratiğe döken, öğrenciler yetiştirmektir. Öğrenciler bilgiyi ezberlemek yerine keşfederek,sorgulayarak içselleştirirler. Onları hayata hazırlarken mutlu ve başarılı bireyler olarak yer almaları en önemli isteğimizdir.
Özel Edebali Şehir Koleji’nde akademik başarının yanı sıra öğrencinin üst seviyede en az bir yabancı dil öğrenmesi hedeftir. Yabancı dil eğitimimiz Avrupa Dil Kriterleri’ne uygun düzeyde gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında Özel Edebali Şehir Koleji’nde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda aktif, özgüven sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.